วันรับสมัคร TCAS รอบ 3

สอบ GATPAT

24-27 กุมภาพันธ์ 2561


สอบ ONET ม.6

3-4 มีนาคม 2561


สอบ กสพท.

10 มีนาคม 2561


สอบ 9สามัญ

17-18 มีนาคม 2561


ประกาศผลสอบ ONET ม.6

5 เมษายน 2561

คลิ๊กที่นี่เพื่อไปยังเว็บ ONET


ประกาศผลสอบ กสพท.

3 เมษายน 2561

คลิ๊กที่นี่เพื่อไปยังเว็บกสพท.


ประกาศผลสอบ GATPAT

5 เมษายน 2561

คลิ๊กที่นี่เพื่อไปยังเว็บ GATPAT


ประกาศผลสอบ 9สามัญ

12 เมษายน 2561

คลิ๊กที่นี่เพื่อไปยังเว็บ 9สามัญ


วันรับสมัคร TCAS รอบ 3

9-13 พฤษภาคม 2561 (ชำระเงิน 9-14 พฤษภาคม 2561)

คลิ๊กที่นี่เพื่อไปยังเว็บทปอ.


ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบ 3

26-28 พฤษภาคม 2561

คลิ๊กที่นี่เพื่อไปยังเว็บทปอ.


วันรับสมัคร TCAS รอบ 4

6-10 มิถุนายน 2561 (ชำระเงิน 6-11 มิถุนายน 2561)

คลิ๊กที่นี่เพื่อไปยังเว็บทปอ.


ประกาศผล TCAS รอบ 4

28 มิถุนายน 2561

คลิ๊กที่นี่เพื่อไปยังเว็บทปอ.